kurt-Web

Kurt Kestens


Hartcoherentiecoach


“Krisis is Kans”
Wat is hartcoherentie?
Wanneer ons stresssysteem geactiveerd wordt, zijn we vaak overgeleverd aan onze automatische stressreflexen. Als we er in slagen ons lichaam en ons stresssysteem in rust te brengen, noemen we dit hartcoherentie.

Hartcoherentietraining is een wetenschappelijk onderbouwde methode om zelfstandig stress te leren beheersen.
Tijdens een hartcoherentietraining leer je meer over de werking van je stresssysteem, denk je na over je eigen manieren om met stress om te gaan, en ga je actief aan de slag met ademhalingsoefeningen om je stressniveau te verlagen. Met behulp van biofeedback bepaalt de coach je ideale ademfrequentie waarmee je vervolgens dagelijks aan de slag gaat.


Wat zijn de effecten van hartcoherentietraining?
 • Verbetering van concentratie en focus
 • Bevordering van creatief denken
 • Bevordering van rustgevoel en welbehagen
 • Verhoging van de veerkracht t.o.v. stress
 • Positieve verandering van gedrag en denken
 • Daling van hoge bloeddruk (t.g.v. stress)
 • Effect op hartritmestoornissen (t.g.v. stress)
 • Verhoging van weerstand tegen ziekten
 • Beheersing van angsten (angsten t.g.v. ziekte, faalangst, trauma, stress,… )
 • Ondersteunend effect bij regulering van bloedsuikerwaarden
 • Verbetering van prestaties
 • Regulering van het gewicht (bij emo-eten)
 • Beter kunnen relativeren
 • ….,

Waar vindt hartcoherentie zijn toepassing?
 • Complementair met geneeskundige behandelingen,
 • Complementair met therapie,
 • Het onderwijs,
 • De sportwereld,
 • “Stress” beroepen: verpleegkundigen, artsen, politie, onderwijzers, managers,…
 • Coaching in organisaties,
 • Ziekteverzuim,
 • Burn-out, CVS, stressgerelateerde klachten,
 • …..,

Hoe verloopt een hartcoherentie training?
De training wordt stelselmatig opgebouwd. Er wordt van jou verwacht actief deel te nemen aan de training. Deze deelname vraagt weinig van je dagdagelijkse tijd maar wel aandacht en discipline voor de beoefening van hartcoherentie. Daarom is coaching belangrijk.

Het traject bestaat minimum uit 4 sessies:

 • Sessie 1 (1,5 u) Hoe werkt het zenuwstelsel? Wat doet stress met mij? Wat is de invloed van ademhaling? Hoe kan ik “onthaasten”?
 • Sessie 2 (1 u) Hoe kan ik mijzelf in balans brengen? Wat is hartcoherentie en de functie van het hart? Wat brengt mij rust en wat brengt mij stress?
 • Sessie 3 (1 u) Wat is de rol van hormonen en wat is de invloed van emoties? Hoe kan ik een betere emotionele beheersing bekomen en veerkracht opbouwen?
 • Sessie 4 (1 u) Hartcoherentie in je dagdagelijkse leven: tips en tricks bij acute en toekomstige stress, conflicten, faalangst,…. Werken aan een emotionele huishouding.
Tussen de sessies is er een tijd van ongeveer 2 weken. Afhankelijk van jouw behoefte kunnen er sessies toegevoegd worden.
Na elke sessie ontvang je een mail met de nodige informatie om thuis aan de slag te kunnen.

Individueel of Duo-training?
Meestal kiezen mensen voor een individueel traject. Dan geniet je de volledige aandacht van de coach en is de training volledig op jou gericht.

Je kan echter ook voor een duo-training kiezen. Je kiest hierbij je eigen trainingspartner (partner, vriend(in), buurvrouw, collega, …). Een groot voordeel van deze aanpak is dat je partner je kan versterken en ondersteunen in het toepassen van de technieken in de praktijk.


De hartcoherentiecoach
Kurt Kestens helpt mensen en organisaties met het vergroten van hun weerbaarheid, en dan vooral rond de thema’s stress en agressie.
Met zijn organisatie KiK organiseert hij inviduele hartcoherentietrajecten en verzorgt trainingen ‘omgaan met agressie’ voor teams.
Voor CAW Antwerpen geeft hij vormingen rond weerbaarheid voor jongeren en omgaan met stress in de opvoeding voor ouders van tieners.
Kurt hanteert een positieve en ‘zacht-confronterende’ aanpak waarbij kennis, zelfinzicht en het vergroten van vaardigheden centraal staan.

kik_coaching


Contact
kurtkestens@gmail.com
GSM 0492 86 21 87