Karen_BW_web

Karen Verstraeten


Contextueel psychotherapeute - Rouwtherapeute - EMDR
Coördinator
Doelgroep
Individuele psychotherapie +18 jaar en volwassenen en gezinstherapie
Supervisie individueel en teams
Specialisatie chronisch zieken, angstproblematieken, eenvoudig en complex trauma


Opleiding
Contextuele psychotherapie, Balans 1997-2001
Rouwopleiding, 1 jarige opleiding, Johan Maes, 2010
Voortgezette Gezinstherapie, E. Ostyn - P. Rober , 2011
Introductie Systeem, Theorie Gestalt
DSM IV & Psychodiagnostiek en andere kortdurende opleidingen
Summerschool 2013, Context, KU Leuven
EMDR opleiding, module I en II (Integrativa)

Erkend lid BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventie)
Erkend door CM, Onafhankelijk Ziekenfonds, De Voorzorg
Erkenning Steunpunt Adoptie
Erkend door CM en De Voorzorg


Werkervaring
Coördinator Jongerenwerking - Straathoekwerk 1993-1996
Gezinsbegeleider en selectieverantwoordelijke in Pleegzorg 1996-2007
Begeleidingscoördinator Voorziening Bijzondere Jeugdzorg 2007-2008
Slachtofferbejegenaar Lokale Politie 2009-2010
Supervisor Pleegzorg, voorzieningen bijzondere jeugdzorg sinds 2009
Therapeute en stafmedewerker
De Kanteling Vzw, Groepspraktijk voor personen met handicap en chronische ziekte 2002-2014
Psychotherapeute sinds 2002 en aangesloten bij
Eniti Schilde 2011-2014
Stichtend lid
Mindcare vzw
Groepspraktijk
Resilio Deurne sinds 2015
Coördinator Groepspraktijk Resilio
Voorzitter Ethische en Deonthologische Commissie van BVRGS

Lezingen over o.a.:
Hechting, Hechting en borderline
Chronisch ziek zijn (korte lezingen voor patiënten en hulpverleners, ifv. zorgtraject of 2 daagse cursus therapeutisch werken met chronisch zieken)
Loyaliteit, Pubers en loyaliteit, Rouw bij geplaatste kinderen en jongeren.
Introductie contextuele (5 daagse cursus)

Publicaties:
Publicaties bij maandblad/website van de RA liga rond chronisch ziek zijn (
www.abcsuccess.be reumatoïde artritis).
Publicatie in tijdschrift voor IV psychotherapeuten rond chronisch ziek zijn.
Handboek Rouw Rouwbegeleiding Rouwtherapie (Johan Maes en H. Modderman).
Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie, Acco
Podcast:
https://youtu.be/-NwYOIsL4lg

Werkdomeinen
Depressieve klachten, angst en paniek (stoornissen)
Hechtingsproblemen, loyaliteit (bijzondere jeugdzorg, scheiding en adoptie)
Verlies en rouw (door overlijden, plaatsing, chronische ziekte, trauma)
Traumaverwerking van enkelvoudige en complex trauma's
Omgaan met chronisch ziek zijn en chronische pijn (CVS, MS, Diabetes, amputaties, orthopedische problemen, Bechterew, huidaandoeningen, nierfalen, …)


Contact
info@resilio.be
GSM 0476 66 70 56