Katrien_web

Katrien Billiet


Psychologe - Psychotherapeute


“Don’t manage time, manage energy”
Werkdomeinen
Individuele (en context) therapie (jong)volwassenen.
Individuele (en context) therapie (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.
Individuele (en context) therapie (jong)volwassenen met autismespectrumstoornis.

Lichaamswerk voor volwassenen die het contact met hun lichaam op een veilige manier wensen op te bouwen.
Lichaamswerk voor volwassenen die zich willen laten verrassen door de samenhang van lichaam, energie, emoties en gedachten, door de intelligentie van het lichaam.

Supervisie.
Lesgever in de opleiding EEM.


Opleiding en lidmaatschappen
Mijn werk als therapeut is verankerd in opleidingen, ontmoetingen en werkcontexten. Ik veranker me graag in mijn basisopleidingen van de psychologie en psychotherapie, en het lijkt een passie om dan over de muurtjes kijken naar andere psychologische kaders, therapeutische richtingen (voornamelijk systeemherapie en gedragstherapie), en benaderingen die meer geassocieerd worden met een oosterse visie op de mens en zijn gezondheid (zoals de ‘westerse’ Mindfulness uiteindelijk gegrond is in de ‘oosterse’ meditatie, of bijvoorbeeld yoga).

De belangrijkste langdurige opleidingen die mij hierbij hebben geholpen:
Master in de Klinische Psychologie, KULeuven 1997-2001
Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie, Faculteit voor Mens en Samenleving 2002-2006
Permanente vorming Geestelijke Gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, KULeuven 2011-2012
Clinic Practitioner in Eden Energy Medicine, 2013-2016

Ik hou me graag op de hoogte door bijscholingen, de laatste jaren zijn dit voornamlijk bijscholingen in lichaamswerk, autisme, verstandelijke beperking en diagnostiek, waaronder Diagnostisch Intelligentieonderzoek WAIS IV, SEO Model van Dosen 


Werkcontexten
2001-...
Zelfstandig therapeut in groepspraktijk De Kreek in Nederland, Homeoca in Deurne, Resilio Deurne
Zelfstandig therapeut in privépraktijk Ekeren
2011-2015 Therapeut in CGG Andante met speciale opdracht voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen
Erkend door de Psychologencommissie.
Erkend door VVCEPC, mijn therapievereniging
Erkend door ziekenfondsen voor terugbetaling (onder voorwaarden ziekenfonds).


Waarvoor je terecht kan
Psychotherapie kan helpen als je veerkracht is verminderd. Dit kan zich onder andere uiten in angsten, depressieve gevoelens,  een stresssysteem dat uit de hand loopt, burnout, traumatische gebeurtenissen of herbelevingen, altijd opnieuw moeilijkheden ondervinden met mensen, rouw en verlies, moeilijkheden in het omgaan met hooggevoeligheid, relatiemoeilijkheden, lichamelijke problemen.

Contact
Katrien.Billiet@gmail.com
GSM 0499 34 23 98